Palaute
Kirjaudu: Tunnus Salasana

Koulutustapahtuman tiedot:


Nimi:Vettä pellolla? Miten saat kuivatus- ja kustannustehoa peruskuivatukseen ja vesiensuojeluun
Järjestäjä: ProAgria Pohjois-Karjala (Ravinnerenki-hanke-hanke)
Paikkakunta: Juuka
Koulutuspaikka: valtuustosali
Alkaa: 18.04.2018 klo 10
Päättyy: 18.04.2018
Kesto: 3h
Viim. hakupvm: 13.04.2018
Koulutuksen hinta: maksuton
Sisältö: Ohjelma klo 10-13:

- Peruskuivatus- ja ojitushankkeet. Vesiensuojelutoimenpiteet osana peruskuivatushanketta. Petri Kurki, Maveplan Oy, PERKU-hanke.
- Peruskuivatuksen ja vesiensuojelun rahoitusvaihtoehdot.
Tapio Leinonen, Tiina Käki ja Helena Haakana, P-K:n ELY-keskus
- Ideoita maan parannukseen ja vesien hoitoon: mm. järviruokoa peltoon, dronen käyttö, kosteikot, rantalaidunnus. Päivi Jokinen, ProAgria Pohjois-Karjala ry, Ravinnerenki-hanke.

Pohjois-Karjalassa pääosa peruskuivatushankkeista on toteutettu 1950 - 1970 -luvuilla joko maanvilje-lysinsinööripiirin tai vesipiirin tehtävinä. Osa ojitusyhteisöistä on huolehtinut asianmukaisesti peruskuiva-tuksen kunnossapidosta, mutta suuri osa ei. Osa maanviljelyalueista kärsii puutteellisesta kuivavarasta. Kuivatuksen tehostaminen edellyttää uoman kunnostus- ja peruskunnostustoimia maatilatalouden toi-mintaedellytysten parantamiseksi ja tuotantokustannusten alentamiseksi. Samalla kannattaa huomioida vesiensuojelulliset toimenpiteet. Aina ei tarvita suuria toimenpiteitä, vaan pienimuotoisillakin toimenpi-teillä on merkitystä. Esimerkiksi sortumaherkän uoman kohdan voi eroosiosuojata tai putkittaa. Myös uoman toispuoleisella kaivulla, luiskan loiventamisella, tulvatasanteella, putousportaalla tai pohjakynnyk-sellä voidaan edistää vesiensuojelua.

Peruskuivatusavustuksia on Pohjois-Karjalassa hyödynnetty erittäin vähän 2000-luvulla: keskimäärin alle 1 hakemusta per vuosi. Alueelle varattu avustuspotti on useina vuosina jäänyt käyttämättä. Avustus voi olla 30-60 % hankkeen toimenpiteistä riippuen.

Toimivan peruskuivatuksen lisäksi pellon kasvukuntoa voi parantaa lisäämällä peltoon eloperäistä ainesta, kuten kompostoitua järviruokoa. Pellon vesitalouden arvioimiseen ja kasvustojen tarkkailuun käytetään yhä yleisemmin Dronea eli nelikopteria. Kosteikoilla pidätetään kiintoainetta sekä ravinteita ja ranta-laiduntaminen vähentää umpeenkasvua.
Lisätietoja antaa: Petri Kurki, petri.kurki@maveplan.fi, puh. 050 3548753 Päivi Jokinen,paivi.jokinen@proagria.fi, puh. 0403012409
Ilmoittautuminen: https://pohjois-karjala.proagria.fi/tapahtumat
Hakulomake: https://pohjois-karjala.proagria.fi/tapahtumat
Tulostettava sivu
<< Tammi  2019 >>
VkNro Ma Ti Ke To Pe La Su
1
1
2
3
4
5
6
2
7
8
9
10
11
12
13
3
14
15
16
17
18
19
20
4
21
22
23
24
25
26
27
5
28
29
30
31

Ajankohtaista (1)   Arkisto
ProAgria Pohjois-Karjala
ProAgria Pohjois-Karjalan tapahtumat
pohjois-karjala.proagria.fi/tapahtumat 1.4. alkaen ProAgria Lue lisää

Järjestelmän ylläpitoon liittyvät tunnukset ja salasanat voi kysyä osoitteessa: pasi.lehtonen@pkky.fi
logot